Tillgångar

1 / 3

Tack!

Sälj faktura direkt

 

Komplettera information - få fler bud

 

Kontakta oss

Nu tävlar bankerna om att få köpa din faktura. Vissa har redan ett pris och du kan sälja fakturan direkt genom att klicka på den knappen. Fler bud kan komma men då behöver vi mer information från dig. Har du några frågor? Våra experter finns tillgängliga för att hjälpa dig via telefon, mail och chatt. 

Få betalt direkt - stärk era tillgångar!

Jämför snabbt och enkelt!

Vi hjälper dig, gratis och kostnadsfritt!Funderingar?

Har du inga fakturor att sälja direkt men vill använda vårt verktyg för att htta rätt samarbetspartner? Ange din mail eller telefonnr så kontaktar någon av våra experter dig. Du kan alltid nå oss på: 08-400 20 444

Tillgångar är den totala summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar kan bestå av lokaler, kapital, immaterialrätten, personal, egendom, maskiner och andra fordringar som kan komma att ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar delas upp i två olika grupper. Man kan dela upp tillgångar i två olika undergrupper inom företagsekonomi; anläggnings- och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar kan vidare delas in i finansiella, materiella och immateriella tillgångar. Tillgångar som ingår i det finansiella kan exempelvis värdepapper och aktier i ett dotterbolag. Materiella tillgångar kan vara maskiner, verktyg, mark och fastigheter som ett företag äger medan den immateriella rätten innehåller icke fysiska tillgångar, såsom patent- och licensrättigheter.

Omsättningstillgångar kan man säga är motsatsen till anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller ägas i verksamheten. Omsättningstillgångar är tillgångar som löpande konsumeras, oftast på en kortare tid. Det kan exempelvis vara varor i ett varulager eller kläder i en klädbutik.

Har ni några frågor? Ring Fakturino och få hjälp av våra experter, kostnadsfritt!

Vid bokföring av omsättningstillgångar finns två olika klasser; omsättningstillgångar 1 och omsättningstillgångar 2. Omsättningstillgångar 1 syftar på medel och kundfordringar och omsättningstillgångar 2 syftar främst till lagertillgångar. 

Alla tillgångar bokförs i varje redovisningssammanhang där tillgångarna är hela summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar tillhör den aktiva sidan av balansräkningen och skulder tillhör den passiva sidan av balansräkningen.

Fakturino hjälper företag att hitta rätt företagsfinansiering. Vilka tillgångar skulle ni kunna investera i med rätt finansiering? Hör av er till oss eller starta själv en jämförelse här nedan. Vi är Sveriges största digitala plattform för företagsfinansiering, hör av er till oss så hjälper våra experter er att ta nästa steg för ert företag.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er