Har du inte fått betalt för din faktura? Vi hjälper dig att gå vidare med ett inkassokrav. 

I samarbete med Inkassogram.

När du som företagare inte får betalt i tid är det lätt att din verksamhets likviditet blir sårbar, men att få betalt av dina kunder och samtidigt bibehålla en god relation är inte alltid det enklaste. 

Fakturino, i samarbete med Inkassogram erbjuder en schysstare påminnelse och inkassotjänst med ambitionen att dina kunder ska kunna betala sin skuld så fort som möjligt och slippa hamna hos Kronofogden.

Genom att erbjuda olika inkassotjänster försöker vi hitta den lösning som passar dig och dina kunder bäst.

Hur fungerar det?

Inkassogram ger möjlighet att starta en ”mjukare” väg genom att skicka en Betalningspåminnelse som en första åtgärd. Därefter följer de upp med ett Inkassokrav och avslutningsvis ett Final notice-brev.

Schysstare

Genom att använda Inkassogram får du snabbare betalt på ett schysstare sätt. Genom deras inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Du får betalt för dina fordringar och stärker samtidigt relationen till din kund.

Gratis

Att skicka Inkassogram är helt gratis. Tjänsten inkluderar utskick av Betalningspåminnelse, Inkassokrav och Final notice-brev. Inkassograms intäkt är de lagstadgade avgifterna, 60 kr respektive 180 kr, samt räntan som påförs kapitalbeloppet. Notera att deras tjänster är momspliktiga, varför de måste påföra moms på deras intäkt.

Beskrivning av inkassoprocessen

Vilka är Fakturino?

Fakturino är Sveriges största jämförelsesajt för företagsfinansiering. Vi jämför företagsleasing, factoring och företagslån hos upp till 30 olika banker och finansbolag- alltid kostnadsfritt och aldrig bindande. Du som företagare kan enkelt jämföra själv direkt på vår sajt eller kontakta oss för att få rådgivning från våra erfarna experter, alltid tryggt och säkert.

Med hjälp av Factoring eller fakturaköp som det också kallas kan vi hjälpa dig som företagare att sälja dina fakturor i framtiden. Om du arbetar i en branch med långa kredittider kan det ibland vara hämmande för dig och dina tjänster. När du säljer din faktura slipper du vänta på att din kund ska betala till dig och får istället betalt direkt av banken. Det kan ge dig bättre möjlighet att fokusera på det som är viktigt för dig som företagare. Vi hjälper dig gärna att komma igång!

Vad är inkasso?

Inkasso är i princip ett krav om att en åtgärd som kan tas från en borgenär mot en gäldenär när man behöver indriva en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra att betala fordringskravet kan borgenären exempelvis vända sig till rättsliga åtgärder såsom Kronofogden för att driva in sin skuld. 

Man kan alltså säga att Inkasso är ett samlingsnamn för olika företag som driver in skulder. Det misstag många gör är att man blandar ihop inkasso och inkassokrav. Säger man att en faktura gått vidare till inkasso så innebär det att fakturan som inte har blivit betald därför skickats vidare till ett Inkassoföretag. De driver i sin tur in skulden med hjälp av ett inkassokrav.

Om det händer att en kredittagare inte betalar eventuell skuld kan företaget använda sig av ett Inkassoföretag för att hjälpa till med en indrivning av pengarna. Ett inkassokrav kostar enligt lag 180 kronor extra och läggs på det ursprungliga beloppet av fakturans totala värde. Man kan alltså säga att ett inkassokrav är en allvarligare form av påminnelse med högre påminnelseavgift. Ett inkassokrav är alltså med andra ord ett hot om indrivning vilket betyder att Inkassoföretaget skickar ärendet vidare om du inte betalar. Betalar du inte skickas ärendet vidare till Kronofogden, vilket i sin tur kan leda till att du får en betalningsanmärkning. 

Inkasso och Kronofogden skiljer sig från varandra.

Inkasso är inte samma sak som Kronofogden. Kronofogden skickar aldrig ut några inkassokrav, men inkassokraven från inkassobolagen skickas vidare till Kronofogden om de inte betalats in. Om inkassokravet hamnar hos Kronofogden och betalningen fortfarande inte kommer in undersöker Kronofogden vilka totala tillgångar du har i dagsläget och sedan gör de en utmätning. En utmätning innebär alltså att Kronofogden fattar beslut om antingen din lön eller något du äger. Exempel på detta kan vara en bil eller båt. Isåfall används det till att betala av din skuld.

Skillnaden mellan ett inkassokrav och en betalningspåminnelse? 

En betalningspåminnelse skickas till dig om du inte har betalar din faktura innan den förfaller. Inkassokravet är det krav som skickas ut efter utebliven betalning från ett Inkassoföretag.

När du får en betalningspåminnelse tillkommer det en påminnelseavgift på 60 kronor och på betalningspåminnelsen står det också ett nytt sista datum innan fakturan förfaller ytterligare. 

Var  därför noga med att betala både betalningspåminnelsen eller inkassokravet innan betalningsdatumet förfaller för att slippa några ytterligare avgifter.