Köpa faktura

Jämför kostnadsfritt och hitta banken som köper din faktura till bästa pris

Fakturaköp – Hur fungerar det?

Det är dyrt att vänta på pengar. Extra kostsamt är en förväntad inbetalning som uteblir helt. I ditt företag är dina kunders fakturor ett av företagets främsta intäkter. Dock kan du behöva vänta 30, 60 och ibland upp till 90 dagar på att få betalt för ditt arbete. Särskilt om du är en företagare som arbetar projektvis kan betalningstiderna vara långa vilket medför att du kan behöva ligga ute med kostnader längre perioder innan du kan räkna hem ditt kapital. Det kan snabbt påverka företagets likviditet, försämra kassaflödet och hämma investeringar i verksamheten, utbetalning av löner etc. Därför erbjuder sig många banker och finansinstitut att köpa fakturor. Det innebär att de köper dina kunders fakturor mot en procentuell avgift på fakturans belopp. I utbyte får du in pengar på ditt konto, oftast inom 24-48 timmar, och du behöver inte vänta på pengarna tills betalningstiden har löpt ut.

Fördelar med att köpa faktura

Verkar du inom en tuff och konkurrensutsatt marknad kan valet mellan dig och din främsta konkurrent snabbt avgöras utifrån vilka betalningsvillkor ni erbjuder era kunder. Genom att låta en bank eller ett finansinstitut köpa fakturor av dig kan ditt företag fortsatt erbjuda förmånliga villkor utan att företagets kassaflöde blir lidande. Det rörelsefria kapitalet säkerställer likviditeten och öppnar upp för möjligheter och bättre förutsättningar för expansion. Jämför vi fördelarna med att köpa faktura med andra finansiellas tjänster på marknaden är det framförallt en flexibel tjänst som du kan använda såväl vid enstaka tillfällen som under längre perioder. Att låta en partner köpa dina fakturor gör att du inte behöver vänta på dina pengar, det är upp till dig hur många fakturor du vill sälja, det finns heller inga krav på hur ofta du behöver sälja eller vid vilken tidpunkt. Dessutom kan du enklare göra din likviditetsplanering för ditt företag utan att behöva oroa dig för att förväntade intäkter ska utebli. I samband med att du låter en bank eller finansinstitut köpa fakturor av dig minskar du även risken för att förväntade intäkter ska utebli samt frigör tid från administration så att du får mer tid till din verksamhet.

Nackdelar med att köpa faktura

Väljer du att inte ta hjälp av fakturaköp får du ut 100% av fakturabeloppet i din kassa. Den främsta nackdelen med fakturaköp är kostnaden som tjänsten medför, vilket innebär att du förlorar en andel av dina förväntade intäkter. Banken och finansinstituten är intresserade av att köpa fakturor av dig av den naturliga anledningen att de ser att de kan tjäna pengar på fakturan. Kostnaden varierar beroende på faktorer som vilken partner du använder dig av och ditt företags kreditvärdighet. Kom därför ihåg att jämföra flera banker mot varandra innan du ska teckna ett avtal med en partner för att köpa faktura. Ställ intäkter mot utgifter för att se över ditt företags kassaflöde så att du säkert kan motivera att få tillgång till likvida medel mot en kostnad. Präglas dina kundfakturor av långa löptider och du är beroende av förväntade intäkter kan företagets likviditet bli lidande och du risker att dina betalningar kommer in för sent, eller i värsta fall inte kommer in alls. Säkerställer du att du får rätt villkor när en bank eller finansinstitut ska köpa faktura av dig du kan kostnaderna tjänsten medför ofta motiveras av både kapitalet och den tid du får i utbyte direkt in i verksamheten.

Fakturaköp med eller utan regress?

Tanken på att en kund inte ska betala kan knyta sig i magen hos många företagare. Varje gång du ska låta en partner köpa faktura av dig finns det en liten risk att din kund inte kommer att betala. Men det finns ett sätt att undanröja den risken. Låter du banken eller finansinstitutet köpa fakturan med regress tar de över hela ansvaret. Det innebär att de åtar sig att driva in inbetalningen och du får dina pengar direkt, oavsett om din kund betalar i slutändan eller inte. Fakturaköp med regress besparar dig alltså både tid till din kärnverksamhet som du annars hade behövt lägga på administrativa uppgifter och att driva in dina betalningar. I utbyte mot att fakturaköparen tar på sig hela ansvaret tenderar fakturaköp utan regress att vara dyrare eftersom banken tar på sig hela risken, även om kunden inte betalar. Alternativt kan du låta en bank eller finansinstitut köpa fakturan utan regress. Det innebär att du får tillbaka fakturan om betalningen uteblir. Att köpa faktura med regress medför därför en högre risk för dig som företagare.

Köpa faktura – vad kostar det?

Idag finns det många aktörer på marknaden som erbjuder sig att köpa fakturor. Det är svårt att få en helhetsbild av marknaden men en bra början är därför att få koll på rörliga och fasta avgifter. Oavsett vilken bank eller finansinstitut du väljer är en del av kostnaden vid fakturaköp en procentuell avgift i form av en ränta. Priset bestäms utifrån en riskbedömning med hänsyn till ditt företags kreditvärdighet och kvaliteten på fakturorna du vill sälja, interna administrativa avgifter och vinstmarginal. Andra faktorer som kan påverka är fakturans betalningsvillkor och antalet fakturor du vill sälja. Får du ett erbjudande från en bank att köpa faktura av dig till en ränta på 5% och värdet av din faktura är 10 000 kr kommer fakturaköpet kosta dig 500 kr och du får in 9500 kr på kontot. Därtill kan fasta avgifter tillkomma, exempelvis i form av administrationsavgift per faktura. Se därför till att jämföra flera villkor och avgifter mot varandra och stirra dig inte blind enbart på räntan när du ska välja din partner.

Fakturaköp med eller utan regress?

Tanken på att en kund inte ska betala kan knyta sig i magen hos många företagare. Varje gång du ska låta en partner köpa faktura av dig finns det en liten risk att din kund inte kommer att betala. Men det finns ett sätt att undanröja den risken. Låter du banken eller finansinstitutet köpa fakturan med regress tar de över hela ansvaret. Det innebär att de åtar sig att driva in inbetalningen och du får dina pengar direkt, oavsett om din kund betalar i slutändan eller inte. Fakturaköp med regress besparar dig alltså både tid till din kärnverksamhet som du annars hade behövt lägga på administrativa uppgifter och att driva in dina betalningar. I utbyte mot att fakturaköparen tar på sig hela ansvaret tenderar fakturaköp utan regress att vara dyrare eftersom banken tar på sig hela risken, även om kunden inte betalar. Alternativt kan du låta en bank eller finansinstitut köpa fakturan utan regress. Det innebär att du får tillbaka fakturan om betalningen uteblir. Att köpa faktura med regress medför därför en högre risk för dig som företagare.

Vem kan köpa fakturor av mig?

Idag är marknaden för att köpa fakturor stor. Det finns både banker, finansinstitut och enskilda factoringbolag som helt fokuserar på att köpa företags fakturor. Därför at det viktigt att jämföra villkor mot varandra så att du får rätt partner för ditt företag. Då får du även en tydlig bild av vad som skiljer en part från den andra. Ett enkelt sätt att få en helhetsbild av marknaden är genom Fakturinos jämförelse som låter Sveriges ledande banker och finansinstitut komma till dig med anbud. Inom 24 timmar får du en sammanställning över vilka erbjudanden du kan få från respektive bank och kan enkelt jämföra villkor och avgifter mot varandra så att du får rätt partner anpassad utifrån dina behov.

När behovet uppstår

Till skillnad från andra finansiella tjänster på marknaden, som företagslån och leasing, är fakturaköp en tjänst ditt företag kan använda utan att binda upp kostnader över tid. Med fakturaköp kan du låta banken eller finansinstitutet köpa din faktura vid ett enstaka tillfälle likväl som att använda tjänsten löpande och låta dem ta hand om bolagets fakturaflöde över en längre tid. Oavsett om det handlar om att täcka akut kapitalbrist eller säkerställa företagets likviditet för framtida investeringar finns det olika former och avtal som kan skräddarsys för just era behov. Hur du vill att din nästa partner ska hantera dina fakturor är upp till dig och hur du värdesätter möjligheten att frigöra tid från administration och slippa hantera ditt fakturaflöde.