Personuppgiftspolicy

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller Krea Technology AB:s (”Fakturino”, ”vi”, ”oss”, etc.) behandling av personuppgifter. Fakturino erbjuder företag en digital plattform för jämförelse av företagsfinansiering genom factoring, företagslån och/eller leasing (”Tjänsten”). I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in t.ex. via vår webbplats och våra digitala tjänster, som du lämnar i egenskap av kontaktperson för ett företag som använder Fakturinos Tjänst och/eller när du registrerar dig för Fakturinos nyhetsbrev.

Vi vill bl.a. uppmärksamma dig på vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling. Fakturino är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Kontaktuppgifter till oss hittar du nedan under ”KONTAKTA OSS”. 

När du surfar på vår webbplats använder vi oss av cookies, läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

 •       Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar företags kontaktpersoners för- och efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.
 •       Information om enskild firma. Om du använder Tjänsten i egenskap av företrädare för en enskild firma, kommer vi behandla ditt personnummer eftersom detta utgör företagets organisationsnummer. I den mån andra uppgifter som vi samlar in om din enskilda firma berättar något om dig som individ (t.ex. finansiella uppgifter i samband med att vi inhämtar en kreditupplysning för den enskilda firman) utgör även detta personuppgifter.
 •       Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Tjänsten. Vi samlar exempelvis in information om hur Tjänsten används. Detta inkluderar bl.a. information om tidpunkt för när användare av vår Tjänst loggar in i vår plattform. Vi samlar även in data om hur du interagerar med våra e-postutskick (såsom vårt nyhetsbrev), exempelvis vad du klickat på i ett utskick.
 •       Övrigt. Vi samlar in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden samt annan information du väljer att delge när du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med oss. 

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post eller telefon kommer vi att behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter om dig för att vår Tjänst ska fungera effektivt och för att ge dig och det företag du representerar bästa möjliga upplevelse. Vissa personuppgifter samlar vi in från dig när du anger dig som kontaktperson för ett företag som använder Tjänsten, när du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller när du kontaktar vår kundservice. Vi får även en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med Tjänsten, exempelvis genom användning av teknik som cookies och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av Tjänsten. 

Vi kan även hämta uppgifter från externa företag eller myndigheter, s.k. tredje partskällor. Sådana tredje partskällor kan variera över tid, men kan exempelvis inkludera:

 •       Kreditupplysningsföretag (t.ex. UC) som tillhandahåller kreditupplysningar på företag. Informationen i kreditupplysningen kan innehålla personuppgifter t.ex. i den mån du använder Tjänsten i egenskap av företrädare för en enskild firma (se nedan). 
 •       Offentligt tillgängliga källor, t.ex. myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, webbplatser och sociala nätverk såsom LinkedIn.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på en grund; att vår behandling är nödvändig för det ändamål som berör vårt eller en tredje parts berättigade intresse (”Berättigat intresse”). I vissa fall kan behandlingen baseras en annan laglig grund, t.ex. att den är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta våra kunders (dvs. företagens) önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av Tjänsten och uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

 •       Tillhandahålla Tjänsten och kundsupport. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten till det företag du representerar samt för att tillhandahålla kundsupport.

Laglig grund: Berättigat intresse att använda dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår Tjänst till det företag du representerar. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport i egenskap av företagets kontaktperson.

 •       Kommunikation. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig i egenskap av kontaktperson för ett företag. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post eller telefon för att informera dig om villkorsändringar, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, leverera ett nyhetsbrev som ingår i tillhandahållandet av Tjänsten eller som du har registrerat dig för eller informera om erbjudanden som kan vara av intresse för ditt företag och/eller relevant för dig i din yrkesroll. 

Laglig grund: Berättigat intresse. 

 •       Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra Tjänsten, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på vår webbplats för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras samt innehåll och placering av innehåll på webbplatsen.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 •       Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda vår Tjänst och våra kunders säkerhet, för att förenkla försök till att upptäcka bedrägeri, för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan även komma att använda uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning (t.ex. bokföringslagen).

Laglig grund: Fullgörande förpliktelse eller Berättigat intresse.

 •       Marknadsföring och annonsering. Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig relevant marknadsföring och visa annonser som du kan ha intresse av i egenskap av representant för ett företag när du t.ex. besöker vår webbplats och prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi använder olika kanaler för marknadsföring och annonsering, t.ex. telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Marknadsföringen och annonserna kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster.

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via e-post, SMS och telefonförsäljning, läs mer under avsnittet ”DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och ”HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER”.

När du besöker vår webbplats är några av de cookies vi placerar på din dator avsedda för en särskild form av intressebaserad reklam som kallas ”retargeting”. Denna form av reklam låter oss visa reklam för dig för vår Tjänst på webbplatser som inte kontrolleras av Fakturino. Reklamen är baserad på dina klickmönster på vår webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår Cookiepolicy. I vår Cookiepolicy kan du även få information om hur du kan hantera dina cookies. Ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam på vår webbplats samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 •       Övriga ändamål. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in, eller där det krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

Hur vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, t.ex. med andra bolag i vår koncern eller med bolag som utför tjänster för vår räkning för att vi ska kunna leverera Tjänsten till det företag du representerar. Exempel på sådana bolag kan t.ex. vara IT-leverantörer (system- och plattformsleverantörer).

När det företag du representerar använder Tjänsten kan vi komma att dela dina personuppgifter med de banker eller finansbolag som tar del av företagets ansökan i syfte att lägga ett eventuellt bud. Den bank eller det finansbolag som tar del av dina personuppgifter har ett självständigt personuppgiftsansvar för deras behandling av uppgifterna.

Vi kan komma att dela information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla marknadsföring och trafikmätning samt för assistans med att skydda och säkra våra system och vår Tjänst och de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla sådan assistans.

Fakturino ingår i affärsområdet Bonnier News tillsammans med ett antal andra bolag som tillhandahåller tjänster och produkter som riktar sig mot yrkespersoner och företag. Som representant för ett befintligt eller potentiellt kundföretag till Fakturino kan vi dela dina kontaktuppgifter med andra bolag som ingår i Bonnier News för att dessa ska kunna rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll. Vi delar dina personuppgifter med stöd av koncernbolagens Berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till yrkespersoner. De bolag inom Bonnier News som Fakturino kan komma att dela dina uppgifter med benämns tillsammans ”Di-gruppen”. Det bolag inom Di-gruppen som utför marknadsföringen behandlar dina uppgifter med eget personuppgiftsansvar. Ta del av den personuppgiftspolicy som Di-gruppen tillämpar här, där du bland annat hittar bolagens kontaktuppgifter samt information om hur du kan invända mot direktmarknadsföring och hur du utövar dina rättigheter gentemot bolagen.

När du använder Tjänsten kan du välja att dela information via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att följa lagen, en rättslig process eller ett myndighetsbeslut samt hantera och upprätthålla säkerheten på t.ex. våra system och nätverk.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Kundtjänst. Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss under ”DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och ”KONTAKTA OSS”.

Användarkonto. Du kan göra vissa inställningar via företagets användarkonto, exempelvis redigera uppgifter såsom din e-postadress.

Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina annonsinställningar. Vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker vår webbplats från USA) för mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den. Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam om vår Tjänst, utan att den reklam som visas inte kommer vara anpassad för dig i din roll som representant för ett företag och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bl.a. för analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam. 

Inställningar i webbläsaren. Genom inställningar i din webbläsare kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation. 

Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under ”KONTAKTA OSS”. Du har följande rättigheter:

 •       Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 •       Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och begära att dina personuppgifter raderas.
 •       Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 •       Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 •       Invändning mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål) med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 •       Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 •     Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. IMY är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s webbplats hittar du här: www.imy.se

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats utan att vara inloggad (autentiserad) separat från information som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det under förutsättning av att vi har lagligt stöd, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via EU-kommissionen webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till det företag du representerar, för att underhålla och förbättra Tjänsten, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av Tjänsten och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av ändamål och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Kriterier som avgör lagringsfrist. De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 •       Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
 •       Vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs finansiella uppgifter om en enskild firma som går att härröra till dig som individ sparas ofta kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
 •       Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 •       Vilken relation vi har till dig, dvs om du representerar ett företag som är en befintlig, före detta eller potentiell kund, eller om du besöker vår webbplats utan att vara inloggad.

Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. 
Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring för att tillhandahålla dig information som är relevant för dig i din yrkesroll, så länge du inte invänt mot det. Om du representerar ett företag som använder vår Tjänst kan vi komma att spara dina kontaktuppgifter för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) upp till 36 månader efter att företaget du representerar gjorde den senaste jämförelsen. Om vi etablerar ett fortsatt kundförhållande med företaget du representerar efter en genomförd jämförelse, kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta direktmarknadsföring till dig upp till 24 månader efter att kundförhållandet upphört.

Kontaktuppgifter till potentiella kunder. Vi kan komma att kontakta representanter för potentiella kundföretag för att marknadsföra våra tjänster. I dessa fall kan vi spara företagsrepresentantens kontaktuppgifter upp till 12 månader från tidpunkten för insamlingen.

Övrigt. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna policy eller i övrigt har frågor om den data som samlas in om dig är du välkommen att kontakta oss:

E-post: [email protected]

Tel: 08 400 20 444 

Personuppgiftsansvarig: Krea Technology AB, org. nr. 559173-2895, Valhallavägen 60, 114 27 Stockholm.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via e-post innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Fakturino skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Policyn uppdaterades senast den: 7 april 2021

Ändringshistorik

6 April 2020: Vi har gjort vissa förtydliganden av hur vi behandlar personuppgifter för annonsering.

18 augusti 2020: Vi har justerat policyn med uppdaterad information om överföringar utanför EU/EES, under rubriken ”Var vi sparar och behandlar personuppgifter” samt förtydligat hur vi delar personuppgifter inom affärsområdet Bonnier News, under rubriken ”Hur vi delar dina personuppgifter”

19 januari 2021: Policyn uppdaterades efter namnbyte av Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.