Sälj din faktura till bästa pris

Fyll i uppgifterna och Fakturino hittar det billigaste sättet för dig att få betalt direkt.

Sälj faktura – vad innebär det?

Om du är företagare kan du ha stött på begreppet sälja fakturor. Factoring är ett annat aktuellt ord för idén. Ändå är det långt ifrån alla som har koll på vad det egentligen innebär, men konceptet är enkelt. Som företagare skickar du regelbundet ut fakturor till dina kunder vilket utgör grunden för dina intäkter. Att sälja fakturor betyder precis det – en köpare erbjuder sig att ta över fakturan och ger dig betalt för den. Det finns ingen särskild sorts företagare som sysslar med fakturaförsäljning. Snarare är det något som många olika former av verksamheter drar nytta av. Det gemensamma är behovet av att få in pengar på ett smidigt och regelbundet sätt till företaget, vilket innebär att du i företaget behåller ett jämt kassaflöde. Även om du inte har insett potentialen i factoring förut kan en sådan kreativ lösning öppna upp för nya sätt att utveckla ditt företag. Genom att sälja fakturor kan du få en fördel framför dina konkurrenter och vara först vid värdefulla affärstillfällen och förhandlingar. En starkare likviditet ger också ett bättre förhandlingsläge eftersom ditt företag bedöms utifrån vilken likviditet det har.

Fördelar med att sälja fakturor

För en företagare är varje dag som en kund uteblir med betalning ett problem. Naturligtvis vill du ha betalt så snabbt som möjligt för att kunna förverkliga din affärsplan. Tid är pengar – och det gäller i allra högsta grad om du verkar i en snabb och omväxlande bransch, om du är i ett sämre ekonomiskt läge eller precis i en uppstart av företaget. När du säljer fakturor är du garanterad att få betalt på en gång istället för att vänta 30 till 90 dagar som det tar för en kund att betala sin faktura. Sälj din faktura och du får åter in likvida medel i ditt företag. Det kanske inte tycks spela så stor roll när det handlar om enstaka betalningar, men när du säljer fakturor till stora belopp varje månad kan det vara skillnad mellan en missad affärsmöjlighet – och ett utnyttjat tillfälle för ditt företag gå framåt. Med ett förbättrat cash flow kan du se till att du aldrig hamnar på efterkälken utan alltid har pengar i företaget för löpande utgifter som löner, skatter, moms, eventuell hyra bland mycket annat som hör till företagets ekonomiska verksamhet. Sälj dina fakturor och du ökar likviditeten i ditt bolag.

Nackdelar med fakturaförsäljning

Självklart behöver du väga fördelarna med kostnaderna som det innebär att sälja fakturor. Factoringföretag bedriver ingen välgörenhet utan vill – precis som du – tjäna pengar på transaktionen. Det många företagare vet är dock att tajming är av största vikt när det gäller att verka som entreprenör. Det betyder att det kan vara klokt att betala en mindre summa nu för att frigöra medel för investeringar, särskilda inköp eller för att slippa administration gällande indrivning av faktura. Samma princip används ofta för att motivera lån med ränta – företaget får tillgång till likvida medel mot en kostnad. I ett välskött företag har du alltid möjlighet att beräkna om du tjänar på att sälja fakturor genom att ställa intäkter mot utgifter för att se vilket cash flow du har.

Kostnader när du säljer din faktura

Den exakta kostnaden för att sälja fakturor skiljer sig åt beroende på vilket företag du väljer att anlita. Det vanligaste är att du betalar en viss procent på fakturan som factoringföretaget behåller. En procentsats på 5 % betyder att du som fakturerar 1 000 kronor till kunden får behålla 950 kronor när avgiften är avdragen. Här gäller det samtidigt att ta en titt på alla villkor för att skapa dig en enhetlig bild. Det kan nämligen löna sig att sälja fakturor till en aktör som har en något högre procentsats – men som samtidigt saknar dolda avgifter. På så sätt vet du precis hur mycket du får tillbaka på varje faktura och kan budgetera med det för att underlätta investeringar med företagets kapital.

Vad betyder det att sälja faktura utan regress?

Om du vill ha ett komplett paket när du väljer att sälja fakturor ska du sälja dem utan regress. Det betyder att du överlämnar allt ansvar åt fakturaköparen för att driva in pengarna. Naturligtvis får du dina pengar direkt, oavsett om kunden väljer att betala fakturan i slutändan eller ej. Det är särskilt bra för dig som vill lägga din tid på verksamhetens kärnverksamhet istället för att ödsla administrativa resurser på att jaga in betalningar. Att sälja fakturor utan regress tenderar att vara något dyrare eftersom finansbolaget/banken tar risken om kunden inte betalar. Alternativet är att sälja fakturor med regress vilket betyder att du får tillbaka fakturan från köparen om betalning uteblir. Här tar du som företagare en något högre risk – men i gengäld kan du behålla en större del av betalningen själv. Om du vet att du har betalningstrogna kunder kan det vara ett billigare alternativ. Allt beror på hur du ser på din verksamhet, hur stor risken är att förlora en kund och vad du har för långsiktig budget.

Fakturaköp med eller utan regress?

Om du vill ha ett komplett paket när du väljer att sälja fakturor ska du sälja dem utan regress. Det betyder att du överlämnar allt ansvar åt fakturaköparen för att driva in pengarna. Naturligtvis får du dina pengar direkt, oavsett om kunden väljer att betala fakturan i slutändan eller ej. Det är särskilt bra för dig som vill lägga din tid på verksamhetens kärnverksamhet istället för att ödsla administrativa resurser på att jaga in betalningar. Att sälja fakturor utan regress tenderar att vara något dyrare eftersom finansbolaget/banken tar risken om kunden inte betalar. Alternativet är att sälja fakturor med regress vilket betyder att du får tillbaka fakturan från köparen om betalning uteblir. Här tar du som företagare en något högre risk – men i gengäld kan du behålla en större del av betalningen själv. Om du vet att du har betalningstrogna kunder kan det vara ett billigare alternativ. Allt beror på hur du ser på din verksamhet, hur stor risken är att förlora en kund och vad du har för långsiktig budget.

Ger flexibilitet för ditt företag

Factoring är en bransch som är på frammarsch i Sverige där båda parter gagnas när du som företagare vill sälja fakturor: du får dina pengar direkt och vi, factoringföretaget, tar en liten del av i procent som förtjänst. Detta har bidragit till att du och ditt bolag har större valmöjlighet när det kommer till att lösa brist på likvida medel. Idag är inte bara ett lån med lång återbetalningstid och höga räntor lösningen för att effektivt kunna hantera perioder med till exempel ett lägre cash flow.

Att skapa ett samarbete

Precis som i alla affärsrelationer behöver det finnas tillit mellan den som säljer och den som köper. För att båda parter ska känna sig trygga i affärstransaktionen så upprättar vi ett avtal med vilka villkor som gäller. Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill ha mer information om de avtal vi har. Genom att se till att vi har samma syn på processen kan du känna dig tryggare i att sälja fakturor och veta hur hanteringen går till. Om du märker att sälja fakturor är ett bra strategiskt val för ditt företag kan det förhoppningsvis leda till ett långsiktigt partnerskap med positiva resultat för båda parter.