Fakturinos styrelse:

Martin Mellgren
Styrelseledamot, Marknadschef Di-gruppen & VD Bonnier Business Media Sales AB

Axel Enblad
VD, Fakturino

Terry Potter
Styrelseledamot, MID-Gruppen, Bonnier News

Mattias Hemmingsson
Styrelseordförande, Fakturino samt Affärschef, Bonnier News